/* */

Protectia datelor

Protecţia datelor personale

Conform cerinţelor legii pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în sectorul comunicaţiilor electronice , I.I. Dumbrava Cazan Gigi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate , datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră , un membru al familiei sau ale unei alte persoane , utilizând orice modalitate de comunicare cu noi.